Leaders of IEC

NAME

POSITION

TEL

E-mail

Wang Ying

(Ella)

Deputy Dean

(Executive)

86-571-86613552

wangying0918@163.com

Huang Zaiwei

Deputy Dean

86-571-86613547

huang1180@gmail.com

          

 

Admission  Division

     

NAME

POSITION

TEL

E-mail

Cui Xiaoqiang

Director

86-571-86613649

admission@zcmu.edu.cn

Yang Zi(Zoe)

Staff

86-571-86613649

admission2@zcmu.edu.cnTeaching Affairs Division&Chinese Language Teaching Office

NAME

POSITION

TEL

E-mail

Chu Hailin

Director

86-571-86613597

chuhailin@hotmail.com

Chen Ye(Sandy)

Staff

86-571-86613597

zjtcmfao@gmail.com

Zhu Wenpei(Judy)

Staff

86-571-86613597

overseas637@163.com

Mao Xiaopan(Bella)

Staff

86-571-86633315

mao_xp323@163.com

Long Yuguang(Lani)

Staff

86-571-86633315

673677935@qq.com

Huang Linqi
Staff86-571-866333152320262604@qq.com

  

Student Affairs Division&General Office

NAME

POSITION

TEL

E-mail

Zhang Jin(Jane)

Director

86-571-86633102

jane.zhang@zcmu.edu.cn

Jiang Xiaomei(May)

Staff

86-571-86633102

 xiaomei_jiang@163.com


Li Qiaodan(Seline)Staff86-571-86633102290629564@qq.com
Chen Xiaoqian(Caroline)Staff86-571-86633102810122512@qq.com